top of page

Onze missie "Samen leren samenleven"

We streven naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving: een vrije democratie met actieve burgers waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

Respect

We gaan steeds op een respectvolle manier om met onze kinderen als gelijkwaardige partners.
Door het bieden van wederzijds respect willen wij volwassenen van de toekomst klaarstomen die met een open kijk en geest naar de veranderende maatschappij en wereld kijken. 

We streven ernaar om onze kinderen op te voeden zonder vooroordelen en met een belangstelling en respect voor ieders mening

1.jpg
44.JPG

ZELFSTANDIGHEID

We willen initiatief en zelfstandigheid bij onze kinderen aanwakkeren.
Zodat zij de durf hebben om in het leven weldoordachte keuzes te maken die hun leven verrijken en grenzen verleggen.

We sporen onze kinderen  aan om initiatieven op poten te zetten en ondersteunen hen daarbij. 

We leren de kinderen plannen, vooruitdenken en out of the box denken.
Onder begeleiding krijgen de kinderen de kans om hun leerproces in eigen handen te nemen.

leerplezier

Levenslang leren met veel voldoening en plezier voor het ontdekken van nieuwe dingen. We willen onze kinderen de zin voor leren meegeven zodat ze zich hun hele leven lang verder blijven ontplooien.
Door de leermotivatie hoog te houden  en hen de regie van hun leerproces in eigen handen te geven wordt enthousiasme en leerplezier gecreëerd. 
 

241795636_1978659495634178_7561851933439224391_n.jpg
50.JPG

We willen onze kinderen zin voor initiatief en ontdekken van nieuwe dingen bijbrengen.

We betrekken onze kinderen in ons schoolhouden zodat ze zich geëngageerde zwaluwen voelen. Met een gevoel van betrokkenheid heb je meer "goesting" om jouw tanden ergens in te bijten. Die gedrevenheid en "goesting" gaan hun hele leven mee. Je doet dan net dat extraatje meer.
Je inzetten om op te komen voor datgene waar jij steevast in gelooft. 
 

Engagement

bottom of page