top of page

"Samen leren samenleven over de grenzen van verschillen heen."

Het is onze missie om te streven naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken we van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving: een vrije democratie met actieve burgers waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.
 

In ons nest leven de 3 kernwaarden

  • Waarde RESPECT

  • Waarde LEERPLEZIER

  • Waarde ONDERZOEKEND

Vanuit deze waarden ontsproot ons pedagogisch project van de school:
de 4 schoolpijlers

  • LIST

  • OUTDOOR EDUCATION

  • PROJECT

  • MEERSPOREN

image.png

daar waar je er echt toe doet

bottom of page